دسترسی سریع به دیگر گردش کارها
خبرگزاری-لیست خبرها
گردش کار خدمات امداد و نجات
 1. مراجعه به ادراه آموزش امداد و نجات
 2. تكميل فرم ثبت نام در دوره عمومي و مقدماتي آموزش كمك هاي اوليه
 3. تحويل مدارك مورد لازم
 4. شركت در كلاس هاي حضوري برابر برنامه زمانبندي اعلام شده
 5. شركت در امتحانات كتبي و عملي
 6. دريافت گواهينامه مربوطه پس از قبولي در امتحانات
 7. مراجعه به اداره آموزش جهت ثبت نام در دوره امدادگري در صورت علاقمندي
 8. تكميل فرم ثبت نام و تحويل مدارك لازم
 9. شركت در كلاسهاي حضوري تئوري و عملي واردوهاي امدادي
 10. شركت در امتحانات كتبي و عملي
 11. شركت در دوره باليني و بيمارستاني پس از قبولي در آزمونهاي كتبي و عملي
 12. دريافت گواهينامه امدادگري
 13. مراجعه به امور امدادگران جهت عضويت در تيم هاي امدادي عمليات امداد و نجات تخصصي 33 نفره در صورت علاقمندي
 14. تكميل فرم عضويت در تيم هاي امدادي
 15. سازماندهي امدادگر در يكي از تيم هاي امداد و نجات تخصصي عملياتي 33 نفره
 16. صدور كارت شناسايي امدادگر
 17. فراخواني امدادگران جهت حضور در برنامه هاي امدادي، مانورها، اردوهاي بازآموزي و عملياتهاي امداد و نجات احتمالي
جمعيت هلال احمراستان بعنوان مسئول كارگروه تخصصي امداد و نجات استان در زمان وقوع حوادث و سوانح با توجه به نوع حادثه و ابعاد آن و نيازهاي آسيب ديدگان با تشكيل ستادهاي كمك رساني محلي و منطقه اي در مناطق حادثه ديده و با توجه به دستور العمل هاو آئين نامه خدمات امدادي جمعيت هلال احمر كليه اقدامات لازم را با توجه به مراحل چهارگانه مديريت بحران تا برگشت به وضعيت عادي در مناطق آسیب دیده انجام مي نمايد.
براي انجام خدمات مربوط به ارائه خدمات امدادي در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه كليه اقدامات به گواهيهاي صادره كارگروههاي تخصصي ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استناد ميگردد.
 
فرمهاي امدادي مورد نياز :
الف) فرم ثبت نام در دوره آموزش مقدماتي كمك هاي اوليه
ب) فرم ثبت نام در دوره آموزش تكميلي كمك هاي اوليه
ج) فرم ثبت نام در دوره آموزش تخصصي كمك هاي اوليه
د) فرم پذيرش امدادگر و عضويت در تيم هاي عملياتي امداد و نجات
ه) فرم ارزيابي خسارات لوازم زيستي منازل آسيب ديده در حوادث غيرمترقبه
 
استفاده از مطالب پورتال با ذکر منبع بلامانع است