خبرگزاری-لیست خبرها
قوانین ارائه خدمات
براساس اصل 29 قانون اساسي، برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي بصورت بيمه و غيره حقي است همگاني، دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را برای يك يك افراد كشو.ر تامين نمايد.
جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران بعنوان موسسه خيريه و عام المنفعه و نهاد عمومي غيردولتي و براساس بندهاي 1و2و3و4 ماده 3 و ماده 5 اساسنامه و همچنين عرف ملي و تعهدات خود در چارچوب نهضت بين المللي صليب سرخ و هلال احمر وظيفه دارد نسبت به برنامه ريزي و اقدام جهت آمادگي در برابر سوانح و ارائه خدمات امدادي و ارسال كمك به مناطق آسيبل ديده و غيره اقدام نمايد.
برحسب ماده 44 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور اين جمعيت مسئوليت محوري تهيه طرح جامع امداد و نجات را بر عهده داشته و قانون تشكيل كميته ملي كاهش اثرات طبيعي نيز مسئوليت كميته فرعي تخصصي امداد و نجات كشور را به جمعيت محول نموده است. لذا جمعيت هلال احمر وظيفه دارد اقدامات مورد نياز جهت حصول اهداف مورد نظر در خصوص مقابله با سوانح و امداد و نجات در ابعاد و سطوح گوناگون آن برنامه ريزي و اجرا نمايد. براين اساس وظيفه محوري جمعيت هلال احمر تحت عنوان امداد و نجات شامل همه اقدامات مورد نياز در قبل ، حين و پس از سانحه نيز مي گردد.
با عنايت به اينكه مسئوليت كلان مديريت در سوانح در 4 مرحله پيشگيري، آمادگي، پاسخگويي(مقابله)، توانبخشي و بازسازي از وظايف دولت است كه در ساختار آن مسئوليت اصلي امداد و نجات به جمعيت هلال احمر محول گرديده است سازمان امداد و نجات جمعيت هلال احمر براساس وظايف قانوني فوق الاشاره جمعيت هلال احمر و مسئوليت هاي مربوط به اجراي برنامه هاي امداد و نجات در مفهوم جامع آن با هدف استراتژيك سازماني، فراگير، آماده و پاسخگجو به سوانح در امر امداد و نجات بمنظور دستيابي به كاستن رنج آسيب ديدگان، حفظ و ارائه خدمات امدادي، تشويق خودياري، كمك به بهبود در بازگرداندن زندگي عادي آسيب ديدگان نسبت به انجام وظايف خود براساس اين آئين نامه كه در سطوح (پيشگيري و آمادگي )، (امداد و نجات ) و (عادي سازي و بازسازي) تنظيم شده است، اقدام مي نمايد.
 
براساس ماده 1 آئين نامه خدمات امدادي جمعيت هلال احمر:
نقش و وظيفه سازمان امداد و نجات جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران در حوادث و سوانح در سه سطح :
الف- قبل از سانحه (پيشگيري وآمادگي و اقدامات سازه اي و غير سازه اي جهت احراز آمادگي براي رويارويي با حوادث و سوانح غيرمترقبه )
ب- حين سانحه (پاسخگويي و مقابله و انجام عمليات امداد و نجات-فراخواني امدادگران،داوطلبان و پرسنل امدادي جمعيت هلال احمرجهت حضور و انجام عمليات امداد و نجات در مناطق آسيب ديده)
گردش كار در حين سانحه :
  • فراخواني نيروهاي امداد و نجات به محض اطلاع از وقوع حادثه
  • سازماندهي مجدد امدادگران در تيم ها و گروههاي امدادي
  • اعزام نيروهاي عملياتي (پرسنل و امدادگر) به مناطق عملياتي.
  • تشكيل جلسات فوق العاده كارگروه تخصصي امداد و نجات و تقسيم وظايف و هماهنگی با مقامات بالاتر
  • تشكيل ستادهاي عملياتي امداد رساني به حادثه ديدگان در مناطق آسيب ديده
  • تشكيل ستادهاي فرعي
  • ارائه خدمات امداد و نجات اضطراري و فوري به آسيب ديدگان و ارزيابي نيازهاي آسيب ديدگان
  • ارائه و ادامه خدمات امدادي تا برگشت وضعيت آسيب ديدگان به شرايط عادي
  • هماهنگي با نمايندگان ساير كارگروههاي تخصصي
ج ـ بعد از حادثه ( بازگرداندن شرایط بحرانی به وضع عادی)
براساس ماده 11 آئين نامه خدمات امدادي هرگونه خدمات امدادي در جمعيت هلال احمر با استفاده از امدادگران داوطلب ميسر خواهد بود. و سازمان به برنامه ريزي و بكارگيري در جهت آموزش آموزش، سازماندهي و نگهداري و ارتباط مستمر در اين زمينه از طريق مراكز استاني مي باشد.
استفاده از مطالب پورتال با ذکر منبع بلامانع است