خبرگزاری-لیست خبرها
دوره های تکمیلی امداد
ردیف عنوان درس ساعات آموزشی توضیحات
نظری عملی جمع
1
پیش آزمون
2
-
2
 
2
نقش ووظایف وجایگاه امدادگر درجمعیت هلال احمر وآشنایی باسازمانهای بین المللی
2
-
2
 
3
آشنایی با قوانین و مقررات امداد ونجات
2
-
2
 
4
مروری بر مباحث دوره عمومی امداد وکمکهای اولیه
3
10
13
 
5
CPR پیشرفته
2
2
4
 
6
نقل و انتقال مصدوم
2
2
4
 
7
نحوه برخورد با مصدومین تروما
2
3
5
 
8
داروشناسی مقدماتی وعوامل ناشی از تزریقات
2
2
4
 
9
بهداشت درحوادث وسوانح وآشنایی با بیماریهای شایع درمناطق آسیب دیده
4
-
4
2ساعت آموزش و پیشگیری از ابتلا بهHIVمنظورشود
10
حمایت روانی در سوانح
2
2
4
 
11
آمار وگزارش نویسی درحوادث وسوانح وپذیرش آسیب دیدگان
4
-
4
 
12
آشنایی با حوادث و سوانح
3
-
3
 
13
آشنایی با اصول جستجو ونجات
2
-
2
 
14
آشنایی با تشکیل تیم امداد و نجات
2
-
2
 
15
ارتباطات و مخابرات در حوادث و سوانح
2
2
4
 
16
آشنایی با تجهیز امدادی
2
6
8
اردوی یکروزه ترجیحاٌ دپایگاه امدادی
17
اسکان اضطراری وزندگی درشرایط سخت
1
7
8
 
18
نقشه خوانی و جهت یابی
2
6
8
اردوی یکروزه میدانی
19
اطفاء حریق
2
4
6
اردوی یکروزه میدانی
20
دوره بالینی بیمارستانی
6
30
36
اردوی یکروزه میدانی
21
مقدمات جستجو و نجات در جاده
2
5
7
مبحث فوریتهای زایمان جهت فراگیران خواهر درنظرگرفته شد.
22
مقدمات جستجو و نجات در کوهستان
2
5
7
اردوی یکروزه درپایگاه امدادجاده ای
23
مقدمات جستجو و نجات در آوار
2
5
7
اردوی یکروزه درپایگاه امدادکوهستانی
24
مقدمات جستجو و نجات در سیلاب
2
4
6
اردوی یکروزه میدانی
25
فوریتهای زنان و زایمان
2
4
6
 
26
آزمون مباحث نظری
2
-
2
اردوی یکروزه میدانی
جمع 61 99 160  

 

استفاده از مطالب پورتال با ذکر منبع بلامانع است